dijous, 27 de gener de 2011

Radiologia Convencional


Radiologia Convencional
- Són proves que utilitzen raig X per a la seva realització.
- Posteriorment són visualitzades en pantalles (Radiologia Digital) o en Plaques radiogràfiques.
                                                                 Document

Vull més informació: