Compromís ètic i confidencialitat


Condicions de confidencialitat

De l'Autor:
L'autor d'aquest bloc és el Dr. Miguel Molina, Metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Actualment treballa com a Metge en el CAP Lluís Millet d´Esplugues de Llobregat.

Sobre aquest bloc
Aquest blogc té com a objectiu ser un instrument de recolçament a la consulta diària i poguer facilitar la disponibilitat de conexió web amb els meus pacients. A més, preten fer una difusió de diferents recomanacions, informació sanitària i consultes que puguin interessar o servir d´interès.

Característiques específiques
La informació publicada mai pot substituir ni reemplaçar la necessària relació personal entre un pacient i el seu metge.

Aquest bloc no recopila dades personals de cap tipus.

A la pàgina principal del Bloc no s'atendran casos clínics particulars ni es donarà informació personalitzada. Per aquest sentit existeix el correu electrònic:  25596mmd@comb.cat  a la disposició d'aquells usuaris del Dr. Miguel Molina que ho desitgin per complementar dubtes mèdics.

Per poder utilitzar-ho, l'usuari ha de signar el corresponent consentiment informat, així com poder identificar-se amb una clau d´identificació personal que li serà facilitada

Les respostes a les preguntes o dubtes realitzades tindran una contestació personalitzada.

L´autor podrà fer d´una consulta personalitzada, una resposta d´ambit general i per coneximent dels lector on no apareixeran mai el nom, cognoms, telèfon ni altres dades confidencials de l´usuari i per tant, en cap cas podria identificar-se a l´usuari. 

Es manté  l'obligació de garantir la protecció de les dades individuals d'ordre privat, d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Les persones que se subscriuen al bloc mitjançant FeedBurner tenen els seus drets respectats mitjançant la política de privadesa d'aquesta companyia. Poden consultar-se en http://www.blogger.com/privacy .

Les adreces de correu no seran transferides, cedides ni venudes a tercers.

Aquest bloc està allotjat en Blogger, pertanyent a la companyia Google Inc. La seva política de privadesa pot consultar-se en http://www.blogger.com/privacy

Els missatges publicats pels lectors podran ser llegits per qualsevol persona que accedeixi al bloc, i en conseqüència utilitzats per qualsevol lector.

La plataforma Blogger no permet que els comentaris efectuats pels lectors puguin ser anul·lats o modificats per ells mateixos.

Sempre que es faci referència a una font d'informació externa s'oferirà la corresponent referència. Totes les fonts seran contrastades personalment per verificar la seva fiabilitat i idoneïtat.

Els comentaris no es publicaran inmediatament, sinó que estaran validats i subjectes a moderació abans de la seva publicació. 

No es publicaran comentaris amb continguts ofensius o injuriosos, que s'allunyin de la temàtica del bloc, ni tampoc aquells que continguin publicitat.

Aquest bloc no emmagatzema dades personals de cap tipus.

La informació proporcionada pels usuaris en els seus comentaris no serà facilitada a tercers.

Els usuaris són conscients que una vegada que els seus comentaris siguin aprovats, la informació que proporcionin quedarà visible per a tohom sota la seva pròpia responsabilitat.

No es publicaran els comentaris on s'ofereixi informació personal ni d´indentificació.

La informació dels usuaris rebuda per correu electrònic en aquest Bloc serà tractada de forma confidencial.

Atribució i referències:
Aquest bloc farà referència a fonts d'informació mèdica i de cures de salut, dirigits sempre per un hipervíncle que en general permetrà la consultar aquesta font d'informació.

Quan es tracti de comentaris d'experiència viscuda per l'autor o de tercers s'aclarirà oportunament.

Garantia
L'autor i els lectors que incloguin comentaris es comprometen a referenciar totes les informacions o afirmacions sobre teràpies o tècniques en medicina, d'aquesta manera es garanteix la veracitat de les mateixes.

Transparència de patrocinador
Aquest bloc no està patrocinat per cap instància pública o privada i es manté únicament gràcies al treball del seu autor. Està allotjat en un servidor gratuït de http://www.blogger.com/.

Honestedat de la Publicitat i Política Editorial
Aquest blog no accepta publicitat amb finalitats lucratives. Els noms de productes o marques que puguin aparèixer en el lloc web no representen publicitat i no són una recomanació per al seu ús, es tracta simplement d'informació d'utilitat per als usuaris. Els missatges dels lectors que incloguin publicitat no seran admesos.

Normativa específica
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal

(BOE núm. 17, de 19.1.2008, edició catalana en el suplement núm. 17, de 19.1.2008)

(Versió actualitzada a data 10.09.2010)        Document complet

Existeix la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals mitjançant un correu electrònic a l'adreça  25596mmd@comb.cat o bé mitjançant un escrit dirigit al CAP Lluís Millet d´Esplugues de Llobregat  - Servei d'Atenció al Client – Carrer Lluís Millet, 2  08950 Esplugues de Llobregat.

 

Fonts consultades:

 Normativa específica

1.-  Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14.12.1999)          http://www.apdcat.net/media/673.pdf

2.- Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 17, de 19.01.2008)


4.- L’aplicació de la Llei orgànica 15/1999 a la universitat: aspectes pràctics (II): Internet i el correu electrònic

5.- Pautes sobre la difusió de dades de caràcter personal a Internet

6.- Recomanació 1/2008 de l'Agència Catalana de Protecció de Dades sobre la difusió d'informació que contingui dades de caràcter personal a través d´internet.