divendres, 1 d’abril de 2011

Fibrogastroscòpia Alta

o Endoscòpia Digestiva Alta
.


En què consisteix una fibrogastroscòpia?
La fibrogastroscòpia és una exploració que permet visualitzar directament el tracte digestiu alt (esòfag, estómac i duodè), utilitzant una sonda flexible que s’introdueix per la boca, per poder detectar si existeixen anomalies o malalties. 

L’exploració dura entre 3 i 5 minuts. Es tracta d’una prova una mica molesta, però NO dolorosa. Les molèsties que es poden tenir durant la seva realització, segons la tolerància individual, consisteix en nàusees i sensació d’inflamació abdominal.

Preparació prèvia per fibrogastroscopia:
Per realitzar-la, és precís estar en dejú des de la nit prèvia.
Els pacients hauran d’avisar si presenten algun tipus d’al·lèrgia, són portadors de marcapassos o pròtesis metàl·liques i si presenten trastorns de la coagulació de la sang.

Com es realitza la fibrogastroscòpia?
S’introdueix un tub flexible (fibrogastroscopi) a través de la boca, que es fa progressar lentament pel tub digestiu alt (esòfag, estómac i duodè).En el transcurs de l’exploració, si és necessari, es poden prendre biòpsies (petites mostres del teixit) per al seu anàlisis.

Si durant l’exploració es detecta un pòlip de mida petita, es procedirà a ressecar-lo endoscòpicament, donat que l’única alternativa seria la seva resecció mitjançant cirurgia.

En cas de pòlips grans que siguin també tributaris de resecció endoscòpica, es deixarà per una pròxima sessió programada, ja que és necessari disposar d’uns anàlisis de sang per descartar anomalies de la coagulació sanguínia.

Molt menys freqüentment, segons els casos, és precís realitzar altres actes terapèutics: dilatacions d’estenosis, esclerosis de lesions, extraccions de cossos estranys.

Complicacions de la fibrogastroscòpia:
La prova comporta un mínim risc de perforació i hemorràgia. Aquestes complicacions són infreqüents, però en alguns casos poden requerir ingrés hospitalari i inclús cirurgia urgent.Fulls per a pacients


Descripció de la tècnica i Consentiment Informat
.
.
.
.
..