divendres, 28 de gener de 2011

Ecografia Abdominal


    Preparació


L’Ecografia és una prova de diagnòstic per la imatge, és a dir, veiem a través d’una pantalla de televisió imatges dels nostres òrgans interns gràcies a l’emissió d’ultrasons que són convertits en imatges per un ordinador (processador).

L’Ecografia és una Técnica que usa ultrasons per definir estructures d’òrgans en l’interior del cos humà. Els ultrasons són ones acústiques d’alta freqüència inaudibles per a l’oïda humana. L’ ecògraf és l’aparell que emet els ultrasons i els converteix en una sèrie de punts que conformen una imatge que és interpretada pel metge.

Tal i com s’ha comentat, l’ecografia és una prova innòcua i incruenta per tant al pacient a qui se l'hi manin una prova d'aquest tipus, ja sigui abdominal, ginecològica o muscular, per exemple, ha d'estar tranquil i  relaxat.

Se li demana, en dependència de l’òrgan a estudiar, que realitzi uns dies abans una dieta especial i una ingesta adequada de líquids i segurament que no orini en els minuts (aprox. 2-3 hores abans) previs a l’exploració.

Potser calgui prendre alguna pastilla laxant uns dies abans. Se li demanarà al pacient que jegui en una llitera i se l descobrirà l’abdomen, se li posarà un gel especial com lubricant i el metge li aplicarà sobre la pell una sonda (transductor) igual a la que es posa en les embarassades, i amb aquesta sobre l’abdomen anirà recorrent-lo fins a visualitzar en la pantalla els òrgans que li interessa d’estudiar.

Una cop acabada l’exploració se li netejarà l’abdomen amb unes gases i ja podrà donar per finalitzada la prova  tot esperant els resultats.