dimecres, 26 de gener de 2011

Puc prendre un medicament caducat?

La data de caducitat ha de constar en els envasos de les especialitats farmacèutiques perquè ho requereix la legislació vigent. Els estudis, en els que els medicaments són forçats a una degradació accelerada, garanteixen totalment la seva estabilitat (física, química i microbiològica) en aquella data i també 5 anys després, per a la majoria de medicaments.


Teòricament, una molècula inestable es podria degradar, tenir menys eficàcia i acompanyar-se de productes tòxics.

Un estudi va mostrar que el 88% dels més de 3005 lots de 122 medicaments diferents eren estables després de 5,5 anys de la data de caducitat.

Només una minoria tenien presència d’impureses o d’aigua o canvis en el PH, en l’aspecte físic o en la potència.

Els medicaments s’han de guardar en condicions òptimes de temperatura i humitat. Alguns estudis han demostrat que determinats fàrmacs es mantenen estables més enllà de la data de caducitat: entre 1,5 i 9 anys per a captopril, antibiòtics i antiasmàtics en pols; 25 anys per a amantadina i rimantadina (tot i bullir-les i mantenir-les a 65-85º C) i 30 anys per a teofil.lina.

Les solucions i suspensions no són tant estables com les formes sòlides (comprimits, càpsules,...) i poden precipitar, perdre potència del principi actiu (per exemple, l’epinefrina) o del conservant (com podria passar amb els col.liris).

Repercussions en la pràctica clínica
1.- Si no hi ha alternativa disponible, cal saber que la majoria de fàrmacs mantenen un 90% de la seva potència 5 anys després de la data de caducitat.
2.- No hi ha publicats casos d’intoxicació per ingesta de medicaments caducats.


Bibliografia:
1. Drugs past their expiration date. The Medical Letter 2009;51(1327-8):100-1
2. Ferrero A. [Stability of medicine: its relationship with their expiration date and with degradation products] Vertex. 2006;17(67):210-9
3. Török I. [Does medicine lose its value near the expiration date?] Acta Pharm Hung. 2001;71(2):213-4