dimarts, 14 d’agost de 2012

Què fer davant una intoxicació per substància tòxica?
El món hi ha innombrables substàncies tòxiques, però els productes domèstics o industrials i els medicaments són la causa més freqüent de les intoxicacions.

Algunes d’aquestes substàncies tenen antídots específics però, encara que existeixin centres oficials que faciliten informació sobre la toxicitat de cada producte, sempre és convenient conèixer les normes generals d’actuació en cas que es produeixi una accident.

Hi ha substàncies i medicaments d’ús comú que poden ser potencialment perilloses degut a què poden semblar poc tòxiques, l’ús exagerat que se’n fa o perquè no necessiten recepta mèdica. L’aspirina, el paracetamol, el ferro i les vitamines A i D en són alguns exemples. Són també substàncies molt tòxiques els líquids anticongelants, els dissolvents de pintures i els derivats del petroli, entre d’altres.

Intoxicacions més freqüents


Intoxicacions per plantes
Accidents amb animals verinosos
Intoxicacions per bolets
Intoxicacions per monòxid de carboni
Intoxicacions per cosmètics
Intoxicaciones per productes de neteja
Intoxicacions veterinàries


També et pot interessar:

dilluns, 13 d’agost de 2012

Esquinç de turmell


Esquinç de turmell


És una lesió que produeix un estirament o una petita ruptura d’un o més lligaments de l’articulació del turmell.

Els lligaments són bandes fibroses molt resistents que connecten ossos en una articulació.

L’esquinç més comú afecta els lligaments de la part externa del turmell.

Les torçades es classifiquen en: lleus, moderades o greus.
Causa dolor moderat a intens en el turmell, inflor i dificultat per moure’l i caminar.


 

Com es diagnostica?

Per diagnosticar-lo el seu metge li preguntarà com s’ha fet la torçada i quins símptomes té. Després li examinarà el turmell i és possible que li faci una radiografia.


Com es tracta?
Posi’s gel durant uns 20 minuts cada 3 o 4 hores. Faci-ho uns 2 o 3 dies o fins que el dolor marxi.
 
Reposar el turmell posant un coixí sota el peu, tractant de mantenir el turmell una mica aixecat

En funció del grau de l’esquinç se li posarà un tipus d’embenat o un altre per evitar que la inflamació s’agreugi.
 
Faci servir crosses mentre no pugui tornar a recolzar el peu.
 
Si el seu metge li recepta, pot prendre un medicament antiinflamatori.
 
Quan pugui caminar, faci exercicis de turmell per enfortir-lo i augmentar el seu grau de mobilitat: mogui el turmell amunt i avall i després faci cercles amb la punta del peu. És molt bo caminar per la sorra de la platja.
 
En rares ocasions els esquinços de turmell fan una ruptura total dels lligaments que s’han d’operar, sobretot en esportistes.


Quant triga a curar-se?
La durada depèn de molts factors (edat, severitat de l’esquinç i si ha tingut lesions prèvies en el mateix turmell).
.
Un esquinç moderat de turmell pot tardar unes poques setmanes en recuperar-se, mentre que un de sever por trigar 6 o més setmanes.


Com puc prevenir-lo?
- Utilitzi un calçat apropiat i que ajusti bé al fer exercici.
.
- Realitzi exercicis d’estirament adequats abans i després de les activitats esportives.
.
- Quan practiqui esports vigorosos, col·loqui’s un embenat o una turmellera, sobretot si tenia una lesió prèvia.

 

3.- EXERCICIS DOMICILIARIS BÀSIC PER A PACIENTSTambé et pot interessar: