dijous, 12 de desembre de 2013

Què és la baixa mèdica?

Campanya informativa

Justificants i visites

És aquella situació deguda a malaltia comuna o professional, o a accident, sigui o no de treball, a la que es troba el treballador mentre rebi assistència sanitària i es trobi impedit per a la feina.

dimecres, 11 de desembre de 2013

Calculadora online: Test de control de l'AsmaCalculadora online: Test de control de l'Asma
La Prova de Control de l'Asma ™ és ​​un senzill qüestionari de cinc punts, que és contestat pel pacient. Cada ítem es puntua d'un (el mal control) a cinc (bon control) i les puntuacions per donar una puntuació final, amb un màxim de 25 punts.

Nova calculadora online, coneguda com ACT o Asthma Control Test.

Aquesta eina serveix per classificar la severitat d'una crisi asmática, i s'interpreta de la següent manera: 

- 25 punts: CONTROL TOTAL durant les últimes 4 setmanes

- 20 a 24 punts: BÉ CONTROLAT, però no TOTALMENT CONTROLAT durant les últimes 4 setmanes. El seu metge pot ajudar-ho a aconseguir un CONTROL TOTAL

- Menys de 20 punts: INSUFICIENTMENT CONTROLAT