divendres, 28 de gener de 2011

Dietes més habituals


2.- Dieta Alimentació i colesterol 1.200 Kcal
25% de greixos  Castellà  Català       

        Fulls d’informació per a pacients  Català
 


3.- Dieta Obesitat 1200 Kcal.
   Castellà
   Català

6.- Recomanacions dietètiques per a evitar càlculs renals7.- Dieta Hiperuricèmica Castellà8.- Dieta Hiposòdica: Català     
     Aliments amb poca sal:  Català  Castellà

 
9.- Dieta Diabetis 1300 Kcal Català10.- Dieta Diabetis 1300 Kcal Castellà