El decàleg

La Consulta Web: en què li puc atendre?,  neix amb la intenció de ser un espai de comunicació més enllà de la consulta mèdica convencional amb els meus pacients.

Aquest Bloc no substitueix a la consulta, és un complement més de suport i servei a l'usuari.

També té la finalitat d’incidir en la millora de la qualitat de vida dels afectats per una malaltia i compartint amb ells les decisions a prendre i com una part més del procés assistencial.

El pacient, habitualment, és una persona capaç de responsabilitzar-se de la pròpia malaltia i autocuidar-se sabent identificar els símptomes, responent davant d'ells, i adquirint eines que l'ajudin a gestionar l'impacte físic, emocional i social de la patologia, millorant així la seva qualitat de vida.

L´objectiu final d´aquest Bloc és la progressiva transició d’una educació sanitària molt depenent del professional i amb un cert caràcter paternalista cap a una altra en què el pacient és més autònom, en un context social on els malalts cada dia tenen més accés a tota mena d’informacions i volen decidir per ells mateixos.