dimarts, 22 de març de 2011

Tinc dolor d´esquena per l´ordinador portàtil. Què puc fer?

La utilització d'ordinadors portàtils

Avui en dia l'ordinador portàtil és un equip de treball molt habitual entre nosaltres.
Els ordinadors portàtils faciliten la feina, però també comporten uns riscos per a la salut que convé conèixer i prevenir.

VIDEO FORMACIÓ


 • Factors de risc que comporta l'ús d'ordinadors portàtils
 • Riscos derivats de l'exposició a postures forçades
 • Fatiga visual
 • Riscos derivats d'entorns de treball inadequats i de l'exposició a moviments repetitius
 • Riscos derivats de la sobrecàrrega muscular en transportar l'equip

Factors de risc que comporta l'ús d'ordinadors portàtils
En comparació amb els ordinadors convencionals o de taula, els ordinadors portàtils suposen sovint l’addició de certs factors de risc, com:
 • La improvisació del lloc de treball, ja sigui a una oficina externa, un hotel, o a mitjans de transport com avions, trens o autobusos, el que pot dificultar l'adopció de postures de treball còmodes o correctes.
 • El disseny integrat de la pantalla i el teclat en els ordinadors portàtils no permet ajustar de forma convenient i ergonòmica la distància de la persona usuària entre el teclat i la pantalla. Això obliga l'usuari a adoptar postures forçades de coll i cap.
 • La integració del ratolí a l'ordinador i el disseny del teclat, amb tecles més juntes i petites, obliga a fer la feina amb més moviments en postures forçades de la mà i el canell.
 • El fet de carregar i transportar l'equip de treball durant el desplaçament d'un lloc a l'altre incideix en una sobrecàrrega muscular localitzada. 
Riscos derivats de l'exposició a postures forçades

Aquesta és una postura incorrecta, que pot originar dolors i lesions al coll i a l'esquena
Estar-se molt de temps assegut en una postura estàtica utilitzant l'ordinador portàtil fa que s'adoptin postures forçades, sobretot del tronc, el coll i les extremitats superiors. Per reduir les postures forçades i la desviació articular:

Ajusta l'alçada de la cadira de manera que puguis mantenir els avantbraços flexionats fins a 90º i recolzats sobre la taula, sense enlairar les espatlles. Si no hi ha taula, recolza l'ordinador sobre el maletí o un altre objecte similar.

Mantingues l'esquena correctament recolzada en el respatller de la cadira. Les cames han de formar un angle de 90º. També has de mantenir recolzats els peus i les cames per facilitar el recolzament lumbar al seient i evitar compressions a les cames.

Col·loca el portàtil de manera que disposis d'espai per recolzar els canells. Treballa amb els canells en posició neutra, és a dir, sense forçar lateralment o vertical.

Utilitza un reposacanells per eliminar tensions musculars i evita la flexió o extensió del canell.

Seu en posició frontal respecte de la pantalla. En les tasques que requereixin alternar la visualització de la pantalla amb la lectura freqüent de documents impresos, recolza aquests documents en un suport entre el teclat i la pantalla (per exemple, en un faristol) o a la mateixa pantalla (amb una pinça o grapa) que permeti ubicar-los en els angles visuals -o de gir i/o flexió del coll- que no impliquin postures o moviments forçats.

Fes descansos freqüents amb exercicis físics posturals. Resulten més eficaces les pauses curtes i freqüents (d'entre 5 i 8 minuts per cada hora, o hora i dos quarts), que les pauses llargues i espaiades. Acompanya les pauses d'estiraments.

Cal fer estiraments musculars (coll, esquena, braç i avantbraç)
Pots estirar de diverses maneres. Aquests són els exercicis recomanats.

Fatiga visual

Entorn de treball inadequat. L'usuari de l'ordinador adopta una postura forçada.
Un entorn amb una il·luminació o contrast inadequats origina enlluernaments i reflexos a la pantalla. A més, per evitar aquests reflexos sovint s'adopten postures forçades i restringides. Per controlar la fatiga visual:

Fes pauses breus però freqüents (de 20 segons cada 20 minuts aproximadament).

Tingues en compte que:

El badall i el parpelleig ajuden a mantenir els ulls lubricats.

Relaxa la vista mirant llocs allunyats, ja que el canvi d'enfocament ajuda a relaxar els músculs oculars.
El palpeig disminueix la tensió ocular, per això cobreix els ulls amb les mans i respira profundament.
La superfície de vidre de la majoria de pantalles fa que molt freqüentment generin reflexos.

Posició correcta del treballador/a respecte a l'ordinador portàtil

Tracta de col·locar la pantalla a una distància superior als 40 cm. respecte dels ulls.

Posa la pantalla a una altura tal que la puguis veure dins l'espai comprès entre la línia de visió horitzontal i la traçada a 60º sota la horitzontal.

És recomanable utilitzar equips amb pantalles de com a mínim 14 polsades. Augmenta la mida -el cos- de la lletra que utilitzis per veure-la millor a la pantalla.
La superfície de vidre de la majoria de pantalles fa que molt freqüentment generin reflexos.

Per controlar aquests reflexos:
 • Prepara l'entorn on ubiquis la pantalla, evitant la presència de fonts de llum susceptibles de reflectir-s'hi. Així:

  • Regula la llum natural amb cortines o persianes, i evita situar l'equip de cara o d'esquena a la finestra.
  • Orienta la pantalla de manera que les finestres quedin situades lateralment.
  • Situa l'equip paral·lel als llums del sostre, i reforça la il·luminació sobre el teclat.
  • També pots intervenir sobre la mateixa pantalla, triant models de portàtil amb pantalles que comptin amb tractament antireflector i capacitat de proporcionar bons nivells de contrast.
Riscos derivats d'entorns de treball inadequats i de l'exposició a moviments repetitius

Estació d'acoblament
Per fer front als riscos derivats dels entorns de treball inadequats en els quals sovint s'empren els ordinadors portàtils, cal tenir present que:

L'ordinador portàtil està dissenyat per fer tasques esporàdiques, no com a eina de treball habitual. Utilitza sempre que sigui possible estacions d'acoblament que permeten utilitzar teclat i ratolí perifèrics.

La taula de treball ha de disposar de vores arrodonides, ha de ser poc reflectora –ni massa clara ni massa fosca- i ha de ser prou gran com per col·locar-hi els elements necessaris.
 • Regula la temperatura i la humitat relativa del lloc de treball, i aïlla'l de la contaminació acústica.
 • Quan el lloc de treball improvisat sigui un mitjà de transport (tren, avió, autobús...) ubica el pla de treball en llocs que et permetin llibertat de moviments.
 • A l'avió, si és possible, seu davant la sortida d'emergència o en seients que tinguin barra per recolzar els peus. Si vas en cotxe, seu al seient del passatger i limita el temps d'ús de l'ordinador portàtil a 30 minuts.
 • Eleva l'alçada del pla de treball, recolzant l'ordinador sobre el maletí o un altre objecte similar per ubicar la pantalla dins de l'àrea que et permeti controlar la fatiga visual.
 • Als trens utilitza les taules comunes entre seients, tot evitant emprar les taules adjuntes al darrere dels seients.
 • Fes pauses sovint i canvia de postura, fent exercicis d'estirament de la musculatura fatigada i adoptant postures antagòniques a les que hagis mantingut davant l'ordinador portàtil.
 • Seu lluny de les finestres sense cortines o persianes i procura que la pantalla quedi perpendicular a l'entrada de llum natural (o bé entremig dels punts de llum artificial).
 • Si alguna superfície provoca enlluernaments o reflexes, cobreix-la amb algun material de textura mat i de color neutre.
Riscos derivats de la sobrecàrrega muscular en transportar l'equip

Utilitza una motxilla amb preferència a una bossa bandolera
La zona del cos que suporta el pes del portàtil pateix una sobrecàrrega muscular. Cal tenir en compte que entre ordinador portàtil, transformador, bateria, suports, documents, unitats de memòria, etc... el pes total pot superar els 4 quilos.

Les zones més afectades són l'espatlla, quan s'usa una bossa de tipus bandolera, les extremitats superiors si s'usa una maleta amb rodes i la part alta de l'esquena si s'usa una motxilla.

Per prevenir aquests riscos:

Utilitza preferentment una motxilla que redueix la pressió sobre els braços i distribueix les càrregues uniformement sobre el cos.

Quan carreguis el portàtil en una bossa de tipus bandolera, canvia periòdicament el braç amb els qual el transportes, de manera que el pes es reparteixi a banda i banda del cos. Si també es transporten maletes, cal equilibrar el pes d'ambdues parts.

Tria els equips del mercat que ofereixen el pes més reduït.
Utilitza bateries de llarga durada per evitar el transport de cables i transformadors o bé preveu la disponibilitat de transformadors compatibles amb el teu equip als centres de treball de destí.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Hola!! sóc Tècnic Superior de Prevenció de Riscos Laborals i m'ha agradat molt el video publicat!!! és molt didàctic..

Comentar que amb el Teletreball i l'ús dels portàtils, qui treballi des de casa es considerarà aquest el seu lloc de treball i s'haurà de fer l'avaluació de riscos "in situ" tal i com estableix la llei 31/1995... nou debat que està obert i s'haurà d'anar determinant....