dijous, 3 de març de 2011

Nova valoració de la dependència 2011

 

Selecció de documents clau a la nova valoració de la dependència 2011                                             Full Resum dels canvis més importants per a l´usuari
En aquest apartat tenim tant els documents relacionats amb la regulació de la valoració de les situacions de dependència, com aquells altres que puguin servir d'orientació al personal específic encarregat de la valoració de la situació de dependència

1.- Barem de valoració de la situació de dependència, aprovat pel Reial Decret 174/2011, d´ 11 de febrer (BOE de 18 de febrero). L'entrada en vigor d'aquest barem es produirà als dotze mesos des de la seva publicació al BOE.

2.- Barem de valoració de la situació de dependència (974 Kb. pdf), Barem de valoració de la situació de dependència (974 Kb pdf), aprovat pel Reial Decret 504/2007, de 20 d'abril. expressament derogat pel Reial Decret 174/2011, d'11 de febrer, però en vigor fins al 17 de febrer de 2012.

3.- Manual d´ús per a l´ocupació de l´Escala de Valoració Específica (EVE) de la situació de dependència en edats de zero a tres anys (1304 Kb. pdf)