dimarts, 15 de març de 2011

Tinc problemes respiratoris. Com tinc que utilitzar el tractament inhalador?


 

 Què és un inhalador?
.
.Un inhalador és un dispositiu utilitzat per subministrar un medicament en forma de partícules de pols o líquid a l’organisme a través dels pulmons. S’utilitza fonamentalment per al tractament de malalties obstructives de la via aèria com l’asma o les malalties pulmonars obstructives.
 
Els principals avantatges dels inhaladors són:
• Accés ràpid al sistema respiratori.
• Inici de l’acció del medicament de forma ràpida.
• Es requereix una dosi menor de principi actiu.
• Disminució dels efectes secundaris.

El principal inconvenient és la necessitat d’entrenament en la tècnica d’administració. Cal saber utilizar correctament l’inhalador i tenir clar quina és la dosi terapèutica prescrita.

 Inhaladors en cartutx pressuritzat convencional

.
Com s’utilitza?
Hi ha al mercat cartutxos amb hidrofluoroalcans com a propel.lents en comptes de clorofluoroalcans (CFC), i aquests no requereixen agitar el dispositiu prèviament a l’administració.
Avantatges del cartutx pressuritzat convencional:
- Té una mida petita i, per tant, és fàcil de transportar.
- Presenta una dosificació exacta i repetitiva.
- El sistema hermètic assegura l’esterilitat del fàrmac.
- No requereix gaire esforç.
- S’acobla tant a les cambres d’inhalació com a les cànules i circuits de ventilació assistida.

Inconvenients del cartutx pressuritzat convencional:
- Requereix una formació adequada del pacient.
- És difícil de coordinar la pulsació amb la inspiració.
- Produeix l’”efecte freó fred”, que és l’aturada de la inspiració en impactar a baixa temperatura amb  la  faringe. Els cartutxos pressuritzats amb propel.lent d’hidrofluoroalcans no produeixen aquest efecte.
- Risc de possible abús.
- Alguns no presenten comptador de dosi i, per tant, no se sap quan s’acaba el medicament.

Manteniment:
- No s’ha d’exposar a temperatures superiors als 50ºC.
- No s’ha de perforar.
- No s’ha d’utilitzar en posició inadequada.
- S’ha de treure el cartutx i netejar amb aigua i sabó l’envàs de plàstic una vegada a la setmana.
- S’ha de deixar assecar i tornar a introduir el cartutx.

- Cartutx: és un dispositiu cilíndric metàl.lic que conté el fàrmac.

- Una vàlvula de dosificació que serveix per alliberar una dosi controlada en cada pressió.

- Un contenidor extern de plàstic.


Cambres d'inhalació

Són uns dispositius que s’acoblen al cartutx pressuritzat i que serveixen per millorar la inhalació dels medicaments que s’administren amb cartutx pressuritzat, ja que no cal sincronitzar la pulsació i la inspiració i no presenten l’”efecte freó fred”; l’administració resulta molt còmoda. Els usuaris de les cambres de volum petit-mitjà solen ser els pacients pediàtrics principalment, però també es poden fer servir a geriatria. Els adults usen les cambres de gran volum.Inhaladors de pols seca

Aquests dispositius s’activen mitjançant la inspiració del pacient.
Tipus:

- Sistema de dosi única: HANDIHALER®
- Sistema multidosi: TURBUHALER
® i ACCUHALER®

Avantatges dels inhaladors de pols seca:
- Facilitat d’ús. No requereixen coordinació entre la pulsació i la inspiració.
- Els nous cartutxos no utilitzen gasos propel.lents contaminants.
- Són petits i fàcils de transportar.
- Incorporen indicador de dosi.

Inconvenients dels inhaladors de pols seca:

- Necessiten un esforç d’inspiració relativament elevat.
- Requereixen una inspiració voluntària.
- No es poden utilitzar en pacients inconscients ni amb ventilació mecànica.
- Si s’espira amb el broquet posat, es dispersa la dosi preparada.
- Elevat impacte en la faringe.
- Major nombre d’efectes secundaris.
- Dificultat per saber si s’inhala el fàrmac.
- Són més cars.

Manuel Herrero, pacient expert del CAP El Castell de Castelldefels ens dóna alguns consells sobre la manera adequada d'utilitzar els inhaladors necessaris per al tractament de la malaltia pulmonar obstructiva crònica
i una guia MOLT PRÀCTICA i VISUAL del maneig d´inhaladors!Material d´ajuda


Instruccions per a pacients SEPAR
Instruccions EAP en Castellà


Com utilitzar un inhalador   Català    Castellà   i 
amb espaiador d´inhalació    Català   Castellà    ICS


.
.