dijous, 31 de març de 2011

Bifosfonats i ostenecrosi dels maxilars
Quan van ser comercialitzats per primera vegada fa 16 anys, coneixiem que els bifosfonats podien produir efectes adversos que obliguen a suspendre el tractament en alguns pacients.

És conegut que els bifosfonats són lesius per a la mucosa esofàgica i que per això han de prendre's precaucions en la seva ingesta. No obstant això, són els fàrmacs més utilitzats en el tractament de l'osteoporosi.

En general i amb el seu ús continuat se'ls han associat a altres efectes adversos com osteonecrosi dels maxilars, dolor múscul esquelètic, fibril·lació auricular, alteracions òssies i increment de fractures patològiques.


Aquestes possibles complicacions han estat identificats després d’anys d’ús prolongat d’aquests fàrmacs.
Documents d´interès

1.- Recull d´informació sobre efecte dels bifosfonats

2.- Document:

3.- Consentimen informat per a Odontologia (CAP Lluís Millet)
.
.
.
.