dilluns, 2 de maig de 2011

Protegim-nos del sol: el melanoma


Què és el melanoma maligne?

El melanoma maligne (MM) és el tumor maligne derivat dels melanòcits, les cèl·lules que produeixen pigment (melanina) a la pell.

És un tumor que habitualment es desenvolupa a la pell, encara que també poden aparèixer a les mucoses i en altres localitzacions. El MM s'observa predominantment en individus adults joves; a les dones més freqüentment a les extremitats, i als homes al tronc, cap i coll, encara que pot aparèixer en qualsevol localització cutània.

El melanoma, es caracteritza pel seu comportament agressiu, tot i que és curable si es diagnostica i es tracta a temps.
 Aquest tipus de càncer s’associa a un patró d’exposició solar intermitent però intens amb episodis de cremades solars, tipicament en les èpoques de major intensitat solar com ara a l’estiu. Les conseqüències d’aquestes exposicions són especialment importants en nens i adolescents que tenen un major risc de cremades, així com també en les persones que tenen pell blanca, que han de prendre el sol i extremar les mesures de protecció solar.

Quan cal sospitar un melanoma maligne?
Davant una lesió pigmentada ("piga") que sigui:

A: Assimètrica (forma irregular)

B: (B)Vores irregulars

C: Coloració irregular

D: Diàmetre (mida) > 6 mm.

E: Evolució (Creixement en poc temps)

Això es coneix com la regla de l’ABCDE.

A vegades, el detalls de la lesió poden observar-se de forma més precisa mitjançant l'ajuda d’un aparell que augmenta el detall de la lesió (dermatoscop).


Com es diagnostica un melanoma maligne?

La sospita diagnòstica de melanoma maligne és fonamentalment clínica. Davant una lesió pigmentaria amb les característiques clíniques sospitoses (regla ABCD), cal practicar una biopsia o una extirpació de la lesió.

L’estudi histopatològic permetrà establir un diagnòstic definitiu. El patòleg no només informa del diagnòstic de melanoma sinó que també medeix la seva profunditat (en milímetres), ja que el pronòstic i l’actitud posterior poden dependre d’aquesta dada.

A algunes persones amb moltes lesions pigmentades que poden ser sospitoses o de risc se’ls pot aconsellar la realització d’estudis periòdics de dermatoscòpia digital.


M'han diagnosticat un melanoma maligne. Quines exploracions han de practicar-me?

Depèn de les característiques del melanoma i de la seva profunditat. En melanomes molt superficials (melanoma in situ o melanomes de menys de 0,9 mm de profunditat) únicament es realitzen exploracions complementaries de screening general. Als melanomes més profunds sol estudiar-se la situació dels ganglis limfàtics regionals mitjançant l’estudi del gangli sentinella.


Hi ha diferents tipus de melanoma maligne?

Sí, hi ha subtipus que inclouen diferents variants: Melanoma d’extensió superficial, Melanoma nodular, Melanoma sobre lentigen maligne, Melanoma lentiginós acral (palmar/plantars i unguial)


Es cura el melanoma maligne?

Sí,  Sobretot aquells melanomes que no s’han extès més enllà de la localització cutània inicial tenen alt índex de curabilitat.


Com es tracta?

El tractament del MM localitzat es l'escissió quirúrgica amb marges de seguretat. Habitualment es practica una limfadenectomia regional.

Pot incrementar-se lleugerament la supervivència en aquells casos en què està indicat el tractament adjuvant o complementari amb interferó.

La malaltia avançada (metàstasis en òrgans i vísceres) respon malament als tractaments amb quimioteràpia.


Pot prevenir-se el desenvolupament d'un melanoma maligne?

La prevenció primària, és a dir, aquella actitut a desenvolupar per a evitar l’aparició d’un MM inclou fonamentalment evitar una excessiva irradiació ultraviolada tant solar com artificial (raigs UVA), sobretot evitar les cremades solars. És molt important evitar aquesta irradiació a l’infància.

La prevenció secundària consisteix a realitzar un diagnòstic precoç. Per això, és recomanable que les persones que tinguin "pigues" que hagin fet alguna mena de canvi, tinguin alguna piga que sigui completament diferent de la resta o compleixin la anomenada regla ABCDE demanin consulta al metge. Això és més important encara si hi ha altres casos de melanoma a la família.


Quin pronòstic té el melanoma?

El pronòstic ve donat per aspectes clínics, localització anatòmica, però sobre tot per factors histològics. Així, són importants la valoració del gruix, el nivell d'invasió, l'índex mitòtic, la infiltració limfoide del tumor i la ulceració. L'estadificació (estudi d’extensió de la malaltia) es fonamenta en la detecció d’una possible afectació limfàtica regional o en la presència de metàstasis a distancia. En definitiva, el melanoma és altament curable quan està localitzat a la pell. Quan el melanoma s’estén als ganglis o desenvolupa metàstasis a distància de la pell empitjora molt el pronòstic.


Mesures de prevenció

Cal tenir en compte prendre les mesures adients per evitar les conseqüències negatives de l’exposició solar i poder alhora gaudir del sol:

• Començar a prendre el sol de manera gradual i evitar l'exposició prolongada i les hores de màxima intensitat, de les 12 a les 16h.

• Cobrir-se amb samarretes i roba de cotó, gorra o barrets d'ala ampla, per protegir també coll i orelles. Dur ulleres de sol homologades, preferiblement amb banda lateral.

• Utilitzar crema de factor de protecció elevat (superior a 20). Aplicar-la en quantitat suficient, una estona abans de l'exposició i periòdicament després de banyar-se o si es sua molt.

Beure aigua per evitar la deshidratació i evitar prendre el sol si es pren medicació fotosensible.


També cal tenir en compte:

• No patir calor no vol dir que s'eviti la cremada solar. Les cremades són degudes a l'exposició als raig ultraviolats i l'efecte tèrmic, en canvi, a la radiació infraroja. De la mateixa manera, el fet que estigui núvol tampoc evita les cremades.

• L'aplicació de productes fotoprotectors no es pot considerar una manera segura de protegir la pell ni un mitjà per perllongar l'exposició al sol.

• L'exposició prolongada produeix danys i envelliment de la pell i arrugues prematures. També afecta els ulls i pot alterar el sistema immunològic.

• Les làmpades i els llits de sol artificial també poden ser perjudicials per l'emissió de radiacions ultraviolades.

• A la platja, l'aigua i la sorra reflecteixen la llum i augmenten la intensitat solar. El mateix passa a la muntanya a més altitud o amb neu.


Recorda!
S'ha demostrat que l'exposició excessiva al sol és el factor de risc més important del càncer de pell, tant del melanoma com del no melanoma. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien prevenir evitant una exposició excessiva al sol i les cremades cutànies, especialment durant la infantesa i l'adolescència.


Informació per a pacients
1.- Test de l´Euromelanoma (amb la finalitat de determinar si vostè és una persona de risc de patir caàcer de pell i precisa ser visitat)

2.- Consells de com pendre el sol:  CAMFIC
3.- Realització de l´Auto-exàmen

4.- Mesures de protecció solarInformació per a professionals
Dermatoweb : atles de consulta
.
.
.
..
També et pot interessar: