dimecres, 4 de maig de 2011

Campanya mundial a favor de la higiene de mans

Avui, 5 de maig, té lloc la campanya mundial anual a favor de la higiene de mans.


L'OMS ha posat a la disposició de tot aquell que ho requereixi informació i fullets sobre aquest tema, tot dins de la campanya "Una atenció neta és una atenció més segura":

Els objectius d'aquest programa són: fomentar la presa de consciència respecte a la repercussió de les infeccions relacionades amb l'atenció sanitària; aconseguir que els països es comprometin a donar prioritat a la disminució de les infeccions relacionades amb l'atenció sanitària; examinar l'aplicació de les noves directrius de l'OMS sobre la higiene de les mans en l'atenció sanitària.

Amb aquest motiu se'ns transmet el missatge de l'apressant necessitat sobre una correcta higiene de mans en els centres sanitaris, sent est el mètode més simple i eficaç per prevenir i disminuir les infeccions relacionades amb l'atenció sanitària. Per a això s'han dissenyat diferents documents sobre els:Idees Clau

1.- Es especialment destacable la dada que el personal sanitari omet aquesta pràctica gairebé en el 60% de les situacions  en les quals seria necessària, la qual cosa ens pot donar una idea de la repercussió que té això en la salut dels quals ens ocupem.

2.- En cas que es dugui a terme una correcta higiene de mans es podria evitar la transmissió d'infeccions nosocomiales i disminuir en gran mesurada el risc de patir-les.
Una correcta higiene de les mans és la forma més efectiva de prevenir que malalties infeccioses com l'H1N1, la grip comuna i la diarrea es propaguin. 

3.- Per exemple, només assecar-se les mans amb paper de tissue elimina el 91% dels bacteris.

4.- Errors de costum quan es renta les mans
1.- Les mans han de rentar-se abans de començar a treballar, després dels descansos, després d'anar al bany, després d'estornudar o fumar.

2.- Dos errors habituals en el rentat de mans són: 1) sense el temps suficient i 2) deixar de banda l'assecat. Un rentat de mans adequat dura uns 20 segons, incloent-hi els dits de rentat, puntes dels dits, les ungles, les palmes i el dors de les mans. Una bona higiene de mans inclou la cura d'assecat, ja què la pell humida és de més fàcil irritació i augmenta el risc d'infeccions.

-Tovalloles tèxtils poden propagar la contaminació en tocar una tovallola ja utilitzada per una altra persona.

- Assecadors d'aire calent sovint deixen les mans humides en lloc d'assecar-les totalment, i de fet pot augmentar la quantitat de bacteris, tant en l'aire con en les mans. Assecadors d'aire calent porten els bacteris de les mans a l'aire fins a una distància de 2 metres. Les tovalloles de paper d'alta qualitat, assequen les mans i eliminen físicament els microbis no desitjats.

5.- El simple rentat de les mans amb aigua i sabó evitaria la meitat dels casos de diarrea i infeccions agudes del tracte respiratori inferior en els nens que viuen en països en vies de desenvolupament

6.- Rentar-se les mans amb sabó ha reduït la incidència de pneumònia un 50% en nens menors de 5 anys quan se'ls ha comparat amb els del grup control.

7.- Rentar-se les mans també ha reduït la incidència de la diarrea un 53% i la infecció bacteriana (impetigen) un 34% en nens menors de 15 anys.

8.- No hi ha hagut diferència en la incidència de la malaltia entre les famílies a les quals se'ls ha proporcionat el sabó antibacterià i el sabó normal.
Avui us deixo amb una proposta educativa i musical que no té desaprofitament!

.
.
.
a
a


.
.

Més informació d´interés: Departament de Salut

Pot ser que t'interessin: