dilluns, 15 d’octubre de 2012

Peak-Flow.El flux expiratori màxim es denomina FEM. 
També es pot dir FEF (flux expiratori forçat), PEFR (pic expiratori forçat), pic-flux, àpex de flux o Peak-Flow.

El FEM és el flux d'aire obtingut durant una expiració forçada realitzada després d'una inspiració màxima.

Es mesura amb el mesurador del FEM o Peak Flow Meter.

El mesurament del FEM mai no pot substituir la realització d'una espirometria, ja que depèn de l'esforç i no informa de l'estat de les vies aèries petites.

Característiques del Peak-Flow:
El mesurador és un tub tancat per un extrem i un broquet a l'altre, a través del qual s'expira. La força de l'expiració mou una agulla a través d'un rail instal·lat a l'interior del tub i en paral·lel a aquest. L'agulla es desplaça fins al punt on s'ha produït el màxim flux o esforç expiratori instantani. El mesurador té una escala graduada de mesurament on es posiciona l'agulla, i dóna el mesurament en litres/minut. L'escala graduada mesura fins a 800 l/min en els mesuradors d'adults i fins a 400 l/min en els de nens

Com es realitza la prova:
    • Col·loca't dret o assegut amb l'esquena recta.
    • Subjecta el mesurador amb suavitat, en sentit horitzontal, evitant que els dits toquin l'agulla.
    • Posa el mesurador a “0”.
    • Inspira profundament per la boca i bufa pel broquet fort i ràpid amb els llavis tancats i sense interferències de les dents o la llengua sobre el flux de l'aire.
    • Repeteix la maniobra 3 vegades. Anota el millor registre. Es considerarà que la prova és vàlida si de 3 mesures en 2 hi ha una diferència menor de 20 ml.
Manteniment del Peak-Flow
El mesurador s'ha de netejar regularment amb aigua calenta (no superior a 60º) i sabó. S'ha d'assecar molt bé, ja que habitualment el rail pel qual es desplaça l'agulla sol ser de ferro i es podria produir òxid que podria frenar l'agulla.
Existeixen diversos mesuradors de FEM homologats; assegura't que el teu ho estigui.

Valors de referència del FEM
Els valors teòrics més coneguts són els de Gregg i Nunn (1989) per a adults i els de Godfrey (1970) per a nens.

Els millors valors de referència són el teu propi registre durant un període en què et trobis clínicament estable.

Com obtenir els teus valors de referència
Per obtenir els valors de referència personals has de realitzar la prova dues vegades al dia (matí i nit) durant 2-3 setmanes i anotar el millor registre de tres intents. Si prens medicació broncodilatadora, la prova del matí s'haurà de fer abans de la presa del broncodilatador; i la prova de la nit, 15 minuts després de la presa del broncodilatador.

Els valors obtinguts en els mesuraments del FEM els pots anar anotant en una taula mensual. Aquesta taula consta d'un gràfic en què unint els punts amb els valors obtinguts s'obté una línia que representa la teva funció pulmonar durant aquells dies. Pots apuntar també els símptomes i la medicació presa aquells dies.


DOCUMENTACIÓ

També et pot interessar: