dimarts, 14 d’agost de 2012

Què fer davant una intoxicació per substància tòxica?
El món hi ha innombrables substàncies tòxiques, però els productes domèstics o industrials i els medicaments són la causa més freqüent de les intoxicacions.

Algunes d’aquestes substàncies tenen antídots específics però, encara que existeixin centres oficials que faciliten informació sobre la toxicitat de cada producte, sempre és convenient conèixer les normes generals d’actuació en cas que es produeixi una accident.

Hi ha substàncies i medicaments d’ús comú que poden ser potencialment perilloses degut a què poden semblar poc tòxiques, l’ús exagerat que se’n fa o perquè no necessiten recepta mèdica. L’aspirina, el paracetamol, el ferro i les vitamines A i D en són alguns exemples. Són també substàncies molt tòxiques els líquids anticongelants, els dissolvents de pintures i els derivats del petroli, entre d’altres.

Intoxicacions més freqüents


Intoxicacions per plantes
Accidents amb animals verinosos
Intoxicacions per bolets
Intoxicacions per monòxid de carboni
Intoxicacions per cosmètics
Intoxicaciones per productes de neteja
Intoxicacions veterinàries


També et pot interessar: