dijous, 25 d’octubre de 2012

Com sapiguer si té problemes de memòria?


A través d'aquesta pàgina web, volem ajudar-li amb els problemes de memòria que ha detectat en una persona propera.









La malaltia de l'Alzheimer o un altre tipus de demències relacionades afecten a més de 800.000 espanyols (entre el 6 i 7 per cent de les persones majors de 65 anys)

Cada any, es manifesten 100.000 nous casos i la prevalença anirà en augment fins a duplicar-se en 2020 i triplicar-se en 2050. L'increment es deu, principalment, al progressiu envelliment de la població.

La detecció precoç és un dels principals reptes als quals ens enfrontem, ja que si no es diagnostiquen i es tracten aviat pot derivar en altres patologies associades amb el camp de la Psicogeriatría. 

La Confederació Espanyola d'Associacions de Familiars amb Alzheimer i Altres Demències (CEAFA) crea el programa 'Problemes de Memòria' amb el que pretén ajudar a detectar precoçment aquesta patologia, a través d'un qüestionari online. El projecte compta amb l'aval de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), de Psiquiatria (SEP) i de Psicogeriatría (SEPG) i Geriatria i Gerontologia (SEGG).

'Problemes de Memòria'
té com a objectiu la derivació dels pacients amb patologies relacionades als Metges de Família i/o Neuròlegs i, per tant, l'accés al tractament i les cures adequades. Així, a través de la pàgina web 'problemasmemoria.com', s'ofereixen dos qüestionaris 'on line' per ajudar, a les persones que han notat errades de memòria en un familiar o a saber si ha d'acudir al metge o no. 

Aquest projecte permet accelerar el procés de detecció d'una malaltia que, fins ara, s'està detectant i per tant diagnosticant en fases moderades, bé perquè els pacients acudeixen tardiament al metge o bé perquè els neuròlegs tenen certa incertesa amb el diagnòstic en fases prèvies.  Els familiars i pacients podran esbrinar si les errades de memòria són petites distraccions o són signe inequívoc d'Alzheimer o alguna altra patologia important.

La meitat dels pacients d'Alzheimer són diagnosticats de manera tardana i això dificulta un adequat maneig de la patologia.  


 Objectiu del qüestionari

1.- Pot ajudar a decidir si els símptomes tenen la importància suficient com perquè el seu familiar sigui avaluat per un metge, ja que poden formar part d'un problema seriós de salut, com la malaltia d'Alzheimer.

2.- Però ha de tenir en compte alguns aspectes importants:

- Primer, en cap cas ha d'interpretar el resultat com un diagnòstic. Es tracta únicament d'efectuar, o no, una recomanació per a una avaluació mèdica.
- Segon, aquestes proves han estat dissenyades perquè les empleni una persona propera a la persona afectada, que la conegui bé. Per tant els resultats NO SÓN FIABLES si un les aplica a si mateix.
- Finalment, també ha de tenir en compte que les proves solament són aplicables a persones majors de 65 anys amb problemes de memòria. Per sota d'aquesta edat, han d'emprar-se un altre tipus d'instruments.

Si és vostè un familiar o cuidador d'una persona de més de 65 anys d'edat amb problemes de memòria, pot passar endavant amb aquesta prova. 



TEST ON LINE



DOCUMENTS D´INTERÈS





Test d´ajuda diagnòstica
1.-  Set Test 
2.-  Test de Hachinski (demència vascular) 


Resum informatiu pel pacient

Full informatiu Castellà   Català   eCAP






Enllaç d´interès d´informació per a professionals:  Alzheimer