dijous, 31 de maig de 2012

Dietes d´al·lèrgies alimentàries


 

Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries
..
És necessari diferenciar clarament l’al·lèrgia alimentària d’altres reaccions adverses a aliments de causa tòxica, infecciosa, intolerància (lactosa) o d’altres mecanismes immunològics no al·lèrgics, com la celiaquia.

Les al·lèrgies i les intoleràncies alimentàries són reaccions adverses que es produeixen en determinats individus sensibles a la ingestió d’un determinat aliment. Es caracteritzen perquè els aliments són perfectament tolerats per la majoria de les persones i cada vegada són més freqüents els casos d’intolerància per causes diverses.


Al·lèrgia alimentària
Són aquelles reaccions secundàries a la ingesta, contacte o inhalació d’aliments amb una base immunològica mediada per anticossos IgE.  

Les al·lèrgies alimentàries es caracteritzen perquè només es produeixen en alguns individus, poden ocórrer després de prendre quantitats d’aliment molt petites i no s’hi relacionen amb efectes fisiològics o patològics.

Els al·lèrgens són proteïnes o glicoproteïnes presents de forma natural  en els aliments, tant els d’origen animal com vegetal. Moltes proteïnes tenen capacitat per actuar com al·lèrgens.

El comitè Científic de l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària ha reconegut que entre els al·lèrgens alimentaris més freqüents es troben la llet de vaca, les fruites, les lleguminoses, els ous, els crustacis, les nous, el peix, les hortalisses, el blat i altres cereals.


Intolerància alimentària
Indica la resposta anormal a un aliment que succeeix en alguns individus en la qual no hi ha o no s’ha demostrat cap mecanisme immunològic. La intolerància pot tenir una base metabòlica, relacionada amb un dèficit d’enzims involucrats en el metabolisme d’un aliment (per exemple, dèficit de lactasa, l’enzim responsable de metabolitzar el sucre de la llet) o indeterminada, en la qual els mecanismes no estan ben aclarits.Un recurs molt interessant és: INMUNITAS VERA de l'associació d'Al·lèrgics Alimentaris i Làtex de Catalunya. 


Finalment hi ha un Receptari bàsic on es recullen trucs i receptes.


També et pot interessar: