dilluns, 4 de juny de 2012

Avantatges i inconvenients a l´hora del tractament del Càncer de Pròstata


Aquest document li ajudarà a sospesar els avantatges i  inconvenients de cada opció tenint en compte la seva situació personal, la seva forma de vida, els seus  sentiments i les seves preferències.

 Rebre un diagnòstic de càncer de pròstata pot ser una notícia impactant. Pot provocar temor, pànic i  decisions precipitades, fins i tot sentir la necessitat d'haver de prendre una decisió immediata i començar un tractament de seguida. No obstant, el càncer de pròstata evoluciona de forma diferent a altres tipus de càncer. En la majoria dels casos creix molt lentament i són pocs els tumors d'aquest tipus que es desenvolupen ràpidament, i per tant no és necessari precipitar-se.

Quan el càncer de pròstata es troba en una fase inicial o localitzat, com és el seu cas, les possibilitats de superar aquesta malaltia són elevades. Per això, prengui's el temps que consideri necessari per obtenir informació i conèixer totes les opcions de tractament que són apropiades en la seva situació.

Aquest document s'ha elaborat amb una doble finalitat: d'una banda, subministrar-li informació sobre el càncer de pròstata i les seves opcions de tractament, i d'altra banda, ajudar-li a triar, al costat del professional metge que li atén, el tipus de tractament que prefereix per abordar aquesta malaltia.

Per al tractament del càncer de pròstata en estadi inicial o localitzat es pot optar entre tres alternatives de tractament:

● Vigilància activa
● Cirurgia
● Radioteràpia

Les tres opcions són apropiades per a vostè i poden oferir-li la mateixa expectativa de vida a llarg termini.

Cadascuna d'elles té avantatges i inconvenients que, en el futur, poden afectar a la seva vida quotidiana.

Per això, abans de prendre una decisió sobre el tractament és molt important que vostè comprengui els pros i els contres de les diferents opcions, tenint en compte la seva situació específica i valorant el que consideri que és millor per a vostè.

Amb aquest document es facilita informació sobre els diferents tractaments, a fi que pugui valorar els avantatges i inconvenients de cadascuna de les opcions i ajudar-li a participar, si així ho desitja, en l'elecció del tractament. És important que tingui en compte els seus valors o preferències personals sense oblidar que aquest document no pretén substituir el consell mèdic. El seu equip mèdic pot oferir-li informació més completa i resoldre els seus dubtes.

És important entendre que vostè decideix la quantitat d'informació que necessita sobre la seva malaltia i si vol participar o no en la decisió sobre el seu tractament. Si ho desitja, pot tenir un paper actiu en la decisió, o potser prefereixi delegar-la totalment en el seu metge/a o en els seus familiars. No hi ha actitud correcta o equivocada. És el que vostè prefereixi.
 

És d´utilitat el PSA amb la finalitat de diagnòstic procoç de Càncer de Pròstata?
També et pot interessar: