dijous, 12 de desembre de 2013

Què és la baixa mèdica?

Campanya informativa

Justificants i visites

És aquella situació deguda a malaltia comuna o professional, o a accident, sigui o no de treball, a la que es troba el treballador mentre rebi assistència sanitària i es trobi impedit per a la feina.