dilluns, 16 d’abril de 2012

El Mieloma Múltiple. Guia pel pacient


El Mieloma Múltiple és una neoplàsia de la medul·la òssia.

El Mieloma és literalment un “oma”, o tumor, que afecta als “mielos”, cèl·lules de la sang que es produeixen en la medul·la òssia. Les cèl·lules afectades són les cèl·lules plasmàtiques (un tipus de cèl·lules de la sèrie blanca de la sang) que són les productores dels nostres anticossos (immunoglobulines).

En aquesta completa guíaa escrita pel Dr.Brian G.M. Durie per la International Myeloma Foundation, s'explica què és, quines són les seves causes, tipus i estadiatge, símptomes, test diagnòstics i principals tractaments.

El Mieloma Múltiple és una neoplàsia de la medul·la òssia. Malgrat la difusió periòdica a través dels mitjans, el coneixement que el públic general té sobre el mieloma és escàs. L'objectiu d'aquest manual és proporcionar informació bàsica i
suggeriments per enfrontar-se amb aquesta malaltia.

La Fundació Internacional del Mieloma (IMF) té com a objectiu proporcionar informació i suport per als pacients i les seves famílies. Aquesta guia proporciona un coneixement bàsic del mieloma, suficient perquè sigui entès pels pacients i els pugui servir per prendre decisions sobre les possibilitats de tractament. Constitueix un suplement a la informació que aporta el metge responsable. També aquesta informació pot ser útil per a les persones que cuiden als pacients, els seus familiars, i amics.

Encara que en el moment actual el mieloma no és una malaltia curable, sí és una malaltia amb possibilitats de tractament. Alguns pacients poden portar una vida normal durant anys, o fins i tot dècades una vegada que han estat diagnosticats.

Amb els avanços que s'estan realitzant en investigació, l'evolució dels pacients està millorant progressivament. El coneixement sobre la malaltia, així com saber on i com es pot actuar, redueix l'ansietat i fa més fàcil acceptar el diagnòstic.

El Mieloma és una malaltia molt individual. El Mieloma es comporta normalment com una malaltia indolent, encara que en ocasions pot adquirir un comportament agressiu. Mentre el metge responsable avalua cada situació individualment i recomana la millor opció terapèutica, el pacient juga un paper molt important ajudant a prendre les decisions terapèutiques.

És important que els pacients i els seus familiars estiguin bé informats, facin preguntes i opinin sobre tractaments o opcions alternatives.Més informació específica


El mieloma múltiple (o MM) és un càncer que afecta les cèl·lules plasmàtiques, un tipus de glòbul blanc que es localitza preferentment a la medul·la òssia.

En condicions normals les cèl·lules plasmàtiques produeixen unes proteïnes denominades immunoglobulines (o anticossos) que circulen per la sang i l'objectiu de les quals és la defensa de l'individu, reconeixent i atacant tota matèria estranya que entra a l'organisme.

En el MM aquestes cèl·lules es produeixen en excés, desplaçant les cèl·lules normals de la medul·la òssia (fet que dificulta la producció normal de glòbuls vermells, glòbuls blancs i plaquetes) i lesionant els ossos que contenen la medul·la òssia (fet que comporta dolors ossis i possibles fractures). A més, aquestes cèl·lules plasmàtiques produeixen immunoglobulines anòmales i en quantitats excessives que poden detectar-se a la sang i/o a l'orina. Aquestes immunoglobulines en excés interfereixen en diverses propietats de la sang, en el funcionament normal dels ronyons, i afavoreixen el desenvolupament d'infeccions.

L'edat mitjana dels pacients amb MM és de 65 anys, i és molt infreqüent abans dels 50. La seva incidència és elevada amb 30-50 nous casos per milió d'habitants i any, xifra que representa l'1% de tots els càncers i el 10% dels càncers de la sang.

Les formes més lleus i incipients poden no requerir tractament; és suficient valorar periòdicament la seva evolució per constatar si el MM es manté estable o progressa. En cas de requerir tractament, aquest s'ha de basar en la quimioteràpia intravenosa en els pacients menors de 70 anys o per via oral en els de més edat. La finalitat del tractament és sempre frenar l'evolució de la malaltia i millorar els símptomes ja que, lamentablement, cap d'ells no pot curar-la.

L'únic tractament del MM amb possibilitats curatives és el trasplantament de medul·la òssia a partir d'un donant compatible. Lamentablement, l'avançada edat de la majoria dels pacients i l'elevada toxicitat del procediment, fan que pugui emprar-se en ocasions comptades.

Per a més informació:

- Mieloma múltiple - web Fundació Josep Carreras contra la leucèmia
- Mieloma múltiple y otras neoplasias - web del National Cancer Institute
- Mieloma múltiple - Enciclopèdia mèdica Medline
- Myeloma Euronet - Red de ayuda para grupos de afectados por mieloma
També et pot interessar: