divendres, 9 de març de 2012

Què és el càncer de cólon?


El càncer es produeix pel creixement anormal de cèl·lules malignes que envaeixen els teixits i formen masses o tumors. En funció de la seva localització, es parla de càncer de còlon, recte o càncer colorrectal. És el tercer tipus de càncer més comú al món
.
Es pot prevenir?
.
El càncer de còlon és una de les formes de càncer amb més possibilitats de prevenir-se. Es diu que és possible prevenir més de la meitat dels casos amb canvis en l'estil de vida i la realització de revisions periòdiques.

.

Qui està en risc?

El risc de patir la malaltia augmenta amb l'edat i pot afectar tant a homes com a dones. A partir dels 50 anys augmenten les possibilitats d'aparició. Entre els factors de risc es troben la malaltia inflamatoria intestinal, una història personal o familiar de càncer colorrectal o pòlips colorrectals i algunes síndromes hereditàries. Obesitat, dieta grassa i pobra en fibres, consum d'alcohol i tabac i l'estrès són altres factors que poden contribuir a elevar el risc de contreure càncer colorrectal.
.

Quins són els símptomes?

1.- Canvis en el ritme de les deposicions (diarrea, restrenyiment)
2.- Molèsties abdominals (acumulació de gasos, dolor, inflamació)
3.- Presència de sang en la femta
4.- Mancada d'apetit i pèrdua de pes
5.- Anèmia, cansament
6.- Sensació d'evacuació incompleta
7.- Febre i mareig

.
Com es diagnostica?

Existeixen diferents proves (anàlisis de femta, endoscòpies, tacte digital, etc.) per diagnosticar o per descartar la malaltia. El metge valorarà els símptomes i la necessitat de realitzar proves de diagnòstic.

.
Es pot tractar?

La millor forma de combatre el càncer el càncer colorrectal és detectar-ho a temps perquè el pronòstic serà millor. El tractament sempre estarà en funció de la fase en la qual es troba el tumor.

Per norma general quan el càncer de còlon està localitzat, en primer lloc s'extirpa el tumor mitjançant cirurgia per posteriorment administrar quimioteràpia segons el grau d'invasió del tumor. En tumors de recte s'administra quimioteràpia i radioteràpia, posteriorment al tractament quirúrgic, o en algunes ocasions abans de la cirurgia.

Finalment quan la malaltia està més avançada i existeixen metàstasi se sol administrar quimioteràpia, diferents tractaments biològics (tals com a medicaments antiangiogénics -que priven al tumor dels nutrients necessaris per créixer- o medicaments dirigits a bloquejar senyals de creixement tumoral -medicaments anti-EGFR-) o combinacions entre aquests tractaments."

El càncer colorrectal és una de les formes de càncer amb més possibilitats de prevenir-se


Documents d´utilitat
 També et pot interessar: