dimarts, 28 de febrer de 2012

És d´utilitat el PSA amb la finalitat de diagnòstic procoç de Càncer de Pròstata?
La U.S. Preventive Services Task Force ha publicat un document on recomana de l’abandonament per part dels professionals sanitaris de la pràctica de la detecció dels nivells de PSA amb finalitats de diagnòstic precoç de càncer de pròstata.

Per primera vegada disposem de dades suficients per a poder afirmar que el cribratge amb PSA, fins i tot en homes menors de 75 anys, no aporta beneficis i, en canvi, pot resultar perjudicial. 

El cribratge de càncer de pròstata mitjançant PSA, si bé n’augmenta el nombre de casos diagnosticats, no suposa una reducció en la mortalitat global ni per aquest tipus de càncer. En canvi, s’associa a efectes adversos innecessaris derivats dels procediments diagnòstics (biòpsia) i terapèutics (prostatectomia, radioteràpia) que se’n deriven. Alguns d’aquests efectes adversos són el risc d’infecció i/o hemorràgia, l’ansietat pels falsos positius, la impotència, la incontinència urinària o la disfunció intestinal

Fins ara sabíem que la raó risc/benefici era desfavorable a l’ús del cribratge en majors de 75 anys. Per sota d’aquesta edat la conveniència del cribratge era incerta. Ara, en canvi, sabem que, a qualsevol edat, la detecció del PSA amb la finalitat de diagnosticar precoçment el càncer de pròstata és més perjudicial que beneficiosa.
DOCUMENT INFORMATIU PEL PACIENT


Aquest document és un instrument d'ajuda a la decisió que s'ha d'utilitzar amb l'objectiu d'informar al pacient dels beneficis i riscos de realitzar el cribratge del càncer de pròstata amb la finalitat de que sigui el propi pacient que prengui la decisió de què fer.Dubtes i Maneig clínic del PSA

Article original:
Chou R, Croswell JM, Dana T, Bougatsos C, Blazina I, Fu R, Gleitsmann K, Koenig HC, Lam C, Maltz A, Rugge JB and Lin K. Screening for Prostate Cancer: A Review of the Evidence for the U.S. Preventive Services Task Force. Annals of internal medicine. 2011 Oct 7; link
També et pot interessar: