dijous, 22 de setembre de 2011

Nova Campanya de vacunació contra la Grip
Grip 2011-2012
Novetats respecte a les campanyes precedents
.
.
La campanya de vacunació contra la grip corresponent a la tardor de 2011 s´obrirá el pròxim
 26 de setembre als diferents ambulatoris d´Esplugues.
Totes aquelles persones que hagin de vacunar-se, poden demanar hora a partir del dia 15 de setembre, telefonant al número 93 567 09 99, en horari de 8.30 a 20.30 hores, de dilluns a divendres.


S´insisteix en la necessitat de demanar cita prèvia, per tal d´evitar cues i pèrdues de temps.

 1.- A la campanya de vacunació d’aquesta temporada hi ha pocs canvis respecte la de l’any anterior. Les soques vacunals són les mateixes que l’any passat i els grups de risc als quals es recomana la vacunació tampoc no s’han modificat.

2.- El virus A/California/7/2009 (H1N1), representant del virus responsable de la darrera pandèmia gripal, continua estant inclòs en la vacuna antigripal trivalent estacional. Aquest virus es manté força estable, amb poca deriva antigènica, per la qual cosa no ha estat necessari variar la soca a la vacuna.

3.- A les indicacions de vacunació antigripal estacional es manté el grup de risc de les persones amb obesitat mòrbida, que s’havia incorporat als grups als quals s’havia recomanat la vacunació pandèmica.

4.- A les campanyes precedents, en el concurs públic per a l’adquisició de les vacunes, hi havia un lot específic de vacunes amb adjuvant que estava destinat a les persones d’edat més avançada, fonamentalment les que viuen en residències de gent gran i les de 80 o més anys. Per causes administrativolegals, en el concurs d’aquest any s’ha reemplaçat aquest lot per un de vacunes d’immunogenicitat reforçada al qual poden concórrer, a més de les vacunes amb adjuvant, altres tipus de vacunes com ara les virosòmiques o les d’administració intradèrmica.

5.- L’any 2011, però, hi ha una situació inusual, perquè les soques de virus cobertes per la vacuna són les mateixes que l’any 2010. En tot cas, encara que s’hagin vacunat l’any passat, les persones a qui es recomana la vacunació han de ser vacunades aquest any, ja que la immunitat induïda per les vacunes pot disminuir en aquest interval de temps. La vacunació els oferirà una protecció millor per a la temporada 2011.
.
1. Individus amb alt risc de complicacions
- Persones de 60 o més anys d’edat.

- Persones internades en institucions tancades: residències geriàtriques, centres de malalts crònics, malalts mentals, etc.

- Adults i infants amb malalties pulmonars o cardiovasculars cròniques (incloses la displàsia broncopulmonar, la fibrosi quística i l’asma).

- Adults i infants amb malalties cròniques metabòliques (inclosa la diabetis mellitus), insuficiència renal, pacients en diàlisi, hepatopaties cròniques (hepatitis crònica, cirrosi hepàtica), hemoglobinopaties i anèmies, asplènia, malalties neuromusculars greus o immunosupressió (incloses les causades per medicació o pel VIH o les dels receptors de trasplantaments) i malalties que comporten disfunció cognitiva (síndrome de Down, demències i altres). En aquest grup, s’ha de fer un èmfasi especial en les persones sotmeses a vigilància mèdica o hospitalització durant l’any anterior.

- Obesitat mòrbida (índex de massa corporal igual o superior a 40).

- Infants i adolescents (6 mesos-18 anys) que reben tractament continuat amb àcid acetilsalicílic, per la possibilitat de desenvolupar una síndrome de Reye.

- Dones embarassades.
.
2. Individus o grups que poden transmetre la grip a persones d’alt risc
- Treballadors de la salut, incloent-hi els professionals sanitaris i parasanitaris tant de l’atenció primària com l’hospitalària.

- Treballadors d’institucions d’acollida de persones d’alt risc: residències geriàtriques o centres de malalts crònics, que tinguin contacte amb pacients o residents.

- Personal que presta assistència domiciliària a individus d’alt risc (infermeria, treballadors voluntaris, etc.).

- Contactes domiciliaris (inclosos els infants) de persones d’alt risc.

3. Altres grups als quals es recomana la vacunació
- Persones que realitzen serveis públics essencials per a la comunitat, per tal de minimitzar la interrupció de la seva activitat durant els brots gripals: policies, bombers, personal de protecció civil, personal que treballa en emergències sanitàries, personal d’institucions penitenciàries i d’altres centres d’internament per resolució judicial, etc.

- Viatgers internacionals: persones dels grups de risc no vacunades durant la temporada gripal i que es dirigeixin a zones tropicals en qualsevol època de l’any o a l’hemisferi sud entre els mesos d’abril a setembre.

- També s’han de vacunar les persones que es dirigeixin a zones on existeixen brots de grip aviària altament patogènica i puguin estar en contacte estret amb granges d’aus de corral o amb probabilitat d’exposicions intenses a aus.

- Persones que, per la seva ocupació, poden estar en contacte amb aus sospitoses o conegudes d’estar infectades per virus de grip aviària altament patogènics, especialment les persones encarregades del control i eradicació dels brots i els treballadors de les granges on es notifiquin brots o se’n sospiti l’existència. Aquesta recomanació s’ha d’actualitzar en funció de les evidències epidemiològiques disponibles.

A efectes purament indicatius, es consideraran els grups dels apartats 1 i 2 com a prioritaris en les situacions epidèmiques habituals.

Les persones que pertanyen al grup de serveis públics essencials tindran una prioritat més baixa, tot i que, en situacions d’expectativa d’epidèmia important o de pandèmia gripal, aquest grup també es considerarà prioritari. Es recomana, no obstant això, que siguin vacunats pels propis serveis sanitaris corresponents.

Malgrat l’existència de recomanacions d’algunes institucions, es recorda que per a la campanya antigripal 2011-2012 no es considera grup de risc –a l’efecte de rebre la vacunació antigripal de manera sistemàtica (la població sana infantil o adulta menor de 60 anys, no inclosa en els apartats 1 i 2.)


DOCUMENT

També et pot interessar: