dilluns, 27 de juny de 2011

Què fem a les altes temperatures, els medicaments i els grups de pacients vulnerables?

Quan les temperatures són anormalment altes , la calor excessiva pot ser un perill per a la salut. Les temperatures molt extremes i l'excés de calor produeixen una pèrdua de líquids i de sals minerals (clor, potassi, sodi, entre altres) necessaris per a l'organisme. Aquest fet pot agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament.

Si l'exposició a temperatures tan elevades es perllonga, es pot patir un cop de calor, que és una situació que pot acabar sent greu.

La calor excessiva i sostinguda comporta un augment de la mortalitat, especialment en la gent gran i en  les persones amb malalties cròniques, i també un increment en el nombre d’ingressos no programats als hospitals.
Es consideren grups especialment vulnerables:
1.- als efectes de la calor la gent de més de 75 anys,
2.- els nadons,
3.- les persones amb discapacitats físiques o psíquiques que tenen limitada la mobilitat i l’autocura, 4.- els malats crònics,
5.- les persones que viuen soles,
6.- les que viuen en condicions socials precàries i
7.- les que prenen medicació que actua sobre el sistema nerviós central.


Quins són els símptomes del cop de calor?

Hi ha alguns símptomes que ens poden alertar:
 • temperatura molt alta
 • mal de cap
 • nàusees
 • set intensa
 • convulsions
 • somnolència o pèrdua del coneixement

Davant d'aquests símptomes, traslladeu la persona a un lloc més fresc, doneu-li aigua, mulleu-la, venteu-la i aviseu urgentment els serveis emergències (112).

Què hem de fer en cas d'onada de calor?

Protegiu-vos del sol i de la calor.

A casa, controleu la temperatura:
 • tanqueu les persianes de les finestres on toca el sol directament durant el dia;
 • obriu les finestres de casa per refrescar-la durant la nit;
 • estigueu-vos a les estances més fresques;
 • utilitzeu algun tipus de climatització per refrescar-vos i refrescar l'ambient (ventiladors, aire condicionat, ventalls, entre altres). Si no teniu aire condicionat, mireu de passar com a mínim dues hores al dia en llocs climatitzats (biblioteques, cinemes, etcètera), i
 • refresqueu-vos sovint amb dutxes o tovalloles amarades d'aigua.

Al carrer, eviteu el sol directe:
 • porteu una gorra o un barret;
 • utilitzeu roba lleugera (com la de cotó), de colors clars i que no sigui ajustada;
 • procureu caminar per l'ombra, estar sota un para-sol quan sigueu a la platja i descanseu en llocs frescos del carrer o en espais tancats que estiguin climatitzats;
 • porteu aigua i beveu-ne sovint;
 • mulleu-vos una mica la cara i, fins i tot, la roba, i
 • vigileu en els trajectes amb cotxe durant les hores de més sol i mai no hi deixeu els infants o persones fràgils amb les finestres tancades.

Limiteu l'activitat física durant les hores de més calor:
 • eviteu sortir a les hores del migdia, que és quan fa més calor, i
 • reduïu les activitats intenses.

Beveu força i vigileu l'alimentació:
 • beveu aigua i sucs de fruita tant com pugueu, fins i tot, sense tenir set;
 • no preneu begudes alcohòliques, i
 • eviteu els menjars molt calents i els que aporten moltes calories.

Ajudeu els altres. Si coneixeu gent gran o malalta que viu sola:
 • mireu de visitar-los un cop el dia;
 • ajudeu-los a seguir aquests consells, i
 • si prenen medicació, reviseu amb el seu metge si pot influir en la termoregulació i si s'ha d'ajustar o canviar.

Quines són les persones que tenen més risc de patir una onada de calor?

 • Persones més grans de setanta-cinc anys;
 • Persones amb determinades circumstàncies socials (viure soles, pobresa, etc.);
 • Persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat o autocura;
 • Persones que realitzen un activitat física intensa;
 • Persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure (incloses les activitats laborals);
 • Nadons;
 • Persones amb hipertensió arterial, diabetis, malalties cardiovasculars, malalties respiratòries (MPOC, bronquitis), malalties renals, malaltia de Parkinson, malaltia d'Alzheimer, obesitat o altres de cròniques;
 • Persones que prenen medicaments especials (tranquil·litzants, antidepressius, psicòtrops o diürètics), o
 • Persones amb problemes mentals i de conducta deguts al consum de substàncies psicoactives o d'alcohol.

Video formació per a pacients
  


Cartell amb recomanacions i consells per mitigar els efectes de l’onada de calor. Full informatiu per a pacients


Per a professionals

Medicaments a prendre en consideració en l'anàlisi dels factors de risc

Informació sobre el bon ús dels medicaments en cas d'onada de calor.

Des del punt de vista teòric i sobre la base dels seus mecanismes d'acció (propietats farmacodinámiques i perfil farmacocinètic), alguns medicaments han de ser considerats durant l'anàlisi dels factors de risc en els subjectes susceptibles d'una menor adaptació a la calor.

En efecte, els medicaments poden contribuir a l'agreujament de la síndrome d'esgotament i de cop de calor. A més, alguns poden provocar per si sols hipertèrmies en condicions normals de temperatura. Finalment, els medicaments poden agreujar indirectament els efectes de la calor. 

                                                 Resum d´utilitat

Si voleu mirar quins medicaments cliqueu a: document de la Agencia Española de medicamentos y productos sanitarios   i per a imprimir
També et poden interessar: