dijous, 2 de juny de 2011

Estic malalt i no puc treballar. El metge m´ha fet la baixa laboral. Què tinc que fer?

La incapacitat temporal (IT) comença en el moment que el metge de la sanitat pública fa el comunicat de baixa mèdica.


Com acrediteu la baixa? Del comunicat de baixa, el metge us en donarà dues còpies, l'una per a vosaltres i l'altra per a l'empresa, on heu de presentar-la dins d'un termini màxim de 3 dies.
.
Com acrediteu el seguiment de baixa mèdica? El seguiment, l'heu d'acreditar mitjançant els corresponents comunicats mèdics de confirmació.
.
El primer comunicat de confirmació us l'han de fer al 4 dia del comunicat de baixa mèdica i la resta, setmanalment.
També et poden interessar