dimarts, 3 de setembre de 2013

Campanya informativa Euromelanoma: documentació i video formació per la prevenció i detecció del melanoma.


Idees Clau

 
1.- Es tracta d’una iniciativa europea per conscienciar a la població sobre la importància de la prevenció primària (protegir-nos) i secundària (detecció precoç) contra el melanoma.
 
2.- Disposem documentació de conscienciació per subratllar la importància de la prevenció primària i el diagnòstic precoç en la lluita contra el melanoma.
 
3.- Hem de fer revisions de pell de les persones que passen moltes hores a l’aire lliure – esportistes i els treballadors, etc... per aconseguir diagnòstics precoços.
 
4.- Aquest càncer de pell és cada cop més present a la nostra societat, augmentant la seva incidència en un 50% en els últims deu anys.
 
 
 
Qüestionari per valorar la idoneïtat de visitar un Metge o Dermatòleg en funció de les vostres característiques i historial
 
 
 
DOCUMENTACIÓ
 
 
Zones a explorar

Fulletó
 Fulletó pel professional 
Taula de lesion en català


Més informació sobre l’Euromelanoma a:

www.euromelanoma.org

http://aedv.es/euromelanoma


 
INFORMACIÓ ANNEXA