dijous, 14 de febrer de 2013

Tens asma? Explicació pràctica de com controlar-la


Educació pràctica de com controlar l'asma.
.
 .
.
L’educació sanitària del nen i l’adolescent amb asma i la seva família és un component essencial de la intervenció terapèutica i està destinada a facilitar canvis de conducta i d’estil de vida.
L’educació té com objectiu principal que els pares i el nen prenguin decisions autònomes per a la millora de l’asma (autocontrol).
Una bona educació pot disminuir la morbiditat, la mortalitat, l’absentisme escolar i els costos sanitaris directes i indirectes. Per assolir l’autocontrol de l’asma s’utilitzen plans d’acció per escrit. En aquests plans, en funció de la simptomatologia i/o la mesura del FEM (o FEV1 amb mesurador portàtil), es recomanen modificacions del tractament farmacològic i/o consulta als professionals sanitaris. 
 MATERIAL FORMATIU