dijous, 5 de juliol de 2012

PediaClic: un cercador pediàtric de qüalitat!
PediaClic, un projecte col·laboratiu de pediatres, metges de família i professionals de la infermeria i amb documentació biomèdica, d'Espanya, Mèxic i Argentina http://www.pediaclic.org/

Ramon Capdevila, de Pediatresdeponent ens diu el següent:
.
" Un dels inconvenients de l'accés fàcil a la informació a la xarxa és la immensa quantitat de dades a les què tenim accés. En moltes ocasions, però, tanta informació es pot transformar en infoxicació amb el perill que comporta no saber escollir bé. Infoxicació tant per excés d'informació com per fiabilitat d'aquesta.
.
És en aquest punt que els professionals de la salut, I en aquest cas pediàtres i el Metge de Família, hem de vetllar per a que, sigui qui sigui l'usuari que accedeix a la informació sobre salut ho faci en les millors condicions; al cap i a la fi es tracta de la salut.
.
Per tant una eina com aquesta ve a donar suport tant a les famílies com als professionals.
.
A la consulta ja no tant sols receptem fàrmacs o consells de salut. Ja fa temps que hem començat a receptar links. Fins i tot els pares/mares ens pregunten sobre allò què han trobat a Internet en referència a la possible dolença dels seus fills. I els professionals hem de poder donar resposta, si la sabem, a aquest tipus de consulta. I si no ens "emocionen" amb els conceptes de Salut 2.0 i d'empoderament del malalt quedarem enrere en la nostra tasca assistencial. "CARACTERÍSTIQUES


PediaClic és un conjunt de cercadors personalitzats d'informació sobre salut infantojuvenil.


Es dirigeix tant a professionals sanitaris com a les famílies.


La informació inclosa en els diversos cercadors ha de complir amb aquests criteris generals:

Àmbit geogràfic: Espanya i Llatinoamèrica.
.
Idioma: documents escrits en espanyol i portuguès. En el cas de webs espanyoles, el cercador recupera també documents escrits en tots els idiomes co-oficials de l'Estat.
.
Accés: lliure i sense restriccions a tots els documents.
.
PediaClic està format per un cercador general i deu cercadors específics.

El cercador general apareix a la pàgina principal de PediaClic. En realitzar qualsevol recerca, la informació que es retorna apareix classificada per categories, cadascuna d'elles corresponent a un tipus de document específic:

• Guies de pràctica clínica
• Revisions sistemàtiques
• Resums basats en l'evidència
• Informis d'avaluació de tecnologies sanitàries
• Preguntes clíniques
• Revistes pediàtriques de Llatinoamèrica
• Revesteixis pediàtriques d'Espanya
• Blogs sanitaris
• Textos pediàtrics en línia
• Informació per a les famílies


També et pot interessar: